PŁYTY FUNDAMENTOWE
najcieplejszy rodzaj fundamentów

Płyty fundamentowe to w odróżnieniu od tradycyjnych fundamentów alternatywny sposób na wykonanie stabilnego, dobrze zaizolowanego podłoża pod dom.

Projekt

Projekt od podstaw
Adaptacja tradycyjnych fundamentów na płytę

Wykonawstwo

Organizacja materiałów
Wykonanie płyty
Nadzór

GALERIA

TECHNOLOGIA

Role fundamentu w budynkach coraz częściej stanowi płyta fundamentowa. Jej budowa polega na utworzeniu formy ze styropianu wewnątrz której wykonuje się żelbet pełniący rolę konstrukcyjną. Schemat ten pozwala znacznie zredukować straty ciepła przez grunt. Oprócz niskiego współczynnika przenikania ciepła U [ W/m2·K ] płyty fundamentowe cechują się równomiernym osiadaniem na gruncie oraz szybkim czasem montażu. Dlatego tez płyty fundamentowe cieszą się coraz większym uznaniem.

ZALETY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

N

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Płyta o powierzchni 100 m2 powstaje w 5 dni

N

PŁASZCZYZNOWE PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ NA GRUNT

Możliwość posadowienia budynku na trudnych warunkach gruntowych

N

DODATNI WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

20 cm izolacji termicznej

N

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, WODNEJ

w systemie rozdzielaczowym oraz pozostałych przepustów w etapie budowy płyty