Wymagania prawne dla nowo powstałych budynków pod względem izolacji cieplnej oraz wskaźnika zapotrzebowania energetycznego

Niekorzystne dla środowiska naturalnego konsekwencje wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii, a także zbyt duże straty ciepła w budynkach doprowadziły do zaostrzenia wymogów cieplnych w przepisach prawnych. Rozporządzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w zakresie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , wprowadza szereg zmian dotyczących warunków cieplno – wilgotnościowych. Redukcji zostają poddane wymagania dotyczące współczynnika ciepła UC [W/(m2 · K)] oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2 · rok)].

Nowości technologiczne w zakresie materiałów izolacyjnych, technik wykonania oraz innowacyjne urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii pozwalają spełnić wymagania cieplne i energetyczne jakie obecnie stawia się nowo powstałym budynkom. Pozwala to na uzyskanie coraz wyższej klasy energetycznej budynku.

Przewiduje się, że aby spełnić wymóg odnośnie zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotną obowiązujący od 2021 roku, oprócz odpowiedniego zaprojektowania przegród zewnętrznych i ich złączy, niezbędne będzie wykorzystanie odnawialnego źródła energii do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ograniczenie zapotrzebowania na energię pierwotną, pozyskiwanej z nieodnawialnych źródeł energii wpływa nie tylko na ekologiczny charakter budynku, ale pozwala również zaoszczędzić na rocznych kosztach związanych z rachunkami za dostarczoną energię potrzebną do zasilania budynku. Maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energie pierwotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz zasilenia prądem elektrycznym oblicza się zgodnie ze wzorem :

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)]

gdzie:

EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,

ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,

ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia