Test szczelności jako – badanie budynków energooszczędnych

W budynkach mieszkalnym w szczególności energooszczędnych, przegrody zewnętrzne, złącza między przegrodami oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać w takim sposób aby osiągnąć ich całkowitą szczelność na przenikanie powietrza. Szczelność budynku ogranicza straty ciepła oraz niekontrolowany przepływ powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zachowanie odpowiedniej szczelności ma szczególne znaczenie w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej, która steruje określonym w urządzeniu bilansem powietrza wewnątrz danego budynku.

Według Warunków Technicznych, zalecana szczelność w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową wynosi – n50 < 3,0 1/h, natomiast w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h. Aby sprawdzić powyższe wymogi dla danego budynku, należy wykonać próbę szczelności w oparciu o Polską normę. Test szczelności przeprowadza się wywołując urządzeniem nadciśnienie oraz podciśnienie wewnątrz obiektu.