Technologia szkieletowa drewniana a murowana – porównanie właściwości termicznych

Myśląc o technologii szkieletowej drewnianej wiele osób przede wszystkim porównuje cenę wybudowania danej powierzchni ściany w odróżnieniu od technologii tradycyjnej murowanej. Niestety w kalkulacjach pomijany jest często aspekt oszczędności energii poprzez właściwości termiczne. Ściana drewniana zawiera izolację termiczną już w swej konstrukcji natomiast ścianę murowaną należy dodatkowo izolować styropianem lub wełną fasadową co wpływa na zwiększenie kosztów. Poniżej przedstawiamy różnice współczynnika przenikania ciepła ściany szkieletowej drewnianej a murowanej, przyjmując ich obecne standardowe przekroje.

Domy szkieletowo drewniane zdobywają coraz większe poparcie wśród inwestorów nie tylko ze względu na ekologiczny charakter, ale także dzięki szybkości budowania, a przede wszystkim efektywności energetycznej. Niewielki przekrój ściany w technologii szkieletowej drewnianej jest w stanie uzyskać współczynnik przenikania ciepła na znacznie wyższym poziomie niż przekrój ściany w technologii tradycyjnej spełniającej obecne wymagania cieplne. Ściana wykonana w technologii szkieletowej drewnianej o standardowej grubości ma znacznie lepszy współczynnik przenikania ciepła niż ściana wykonana w technologii murowanej z izolacją termiczną. Dodatkowo, aby uzyskać porównywalny współczynnik przenikania ciepła U [ W/m2·K ], grubość ściany murowanej z izolacją termiczną będzie praktycznie dwa razy większa niż grubość ściany szkieletowej drewnianej.