Przepływ pary wodnej przez przegrody zewnętrzne – zjawisko kondensacji

Przyczyną pojawienia się wilgoci w budynku jest również kondensacja pary wodnej wewnątrz przegród zewnętrznych. Zależne jest to od współczynnika przewodzenia ciepła i oporu dyfuzyjnego danej warstwy w przegrodzie oraz od warunków atmosferycznych otoczenia wewnętrznego, a także zewnętrznego, takich jak temperatura i wilgotność powietrza. Ogólnym warunkiem zajścia kondensacji jest przecinanie się wykresów ciśnień nasyconej pary wodnej ps i ciśnień cząstkowych pary wodnej p w przegrodzie.

Zjawisko to może mieć miejsce w okresie zimowym, gdzie na zewnątrz występują ujemne temperatury oraz podwyższona jest wilgotność powietrza. Jeżeli wykresy nie przecinają się zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodzie nie występuje. W innym przypadku należy sprawdzić, czy ilość kondensatu zgromadzonej wewnątrz przegrody będzie w stanie wyschnąć w okresie letnim.

W′>W″

gdzie :

Ilość kondensatu, który się gromadzi wewnątrz przegrody w okresie zimowym (W″) musi być mniejszy niż ilość kondensatu, który może wyschnąć w okresie letnim dla danego typu przegrody ( W’).

Mimo spełnienia powyższego warunku należy sprawdzić, czy dopuszczalne jest zawilgocenie danego materiału przegrody zewnętrznej w strefie kondensacji pary wodnej.

Δu ≤ Δumax

gdzie :

Δu – zawilgocenie materiału w strefie kondensacji

Δumax – maksymalna wartość zawilgocenia materiału.

Należy zwrócić uwagę, że wilgotność powietrza w przypadku wentylacji grawitacyjnej w dużej mierze zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz od sposobu użytkowania pomieszczeń.

 

Ważne jest więc aby utrzymywać w budynkach odpowiednią temperaturę oraz dbać o prawidłową wentylacje. W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mamy bezpieczeństwo zapewnienia cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczeń. Materiały STEICO są otwarte dyfuzyjnie dzięki czemu pozwalają na swobodny przepływ nadmiaru paru wodnej na zewnątrz co znacznie obniża ryzyko zawilgocenia ścian oraz łączeń przegród zewnętrznych a więc powstania pleśni i grzybów pleśniowych.