Projektowanie budynku energooszczędnego – usytuowanie względem stron świata

W budynku niskoenergetycznym dla spełnienia określonych wymogów istotne znaczenie ma także bryła budynku i jego usytuowanie. Standardowo układ funkcjonalny dostosowuje się nie tylko do potrzeb użytkowych, ale również do zapewnienia odpowiedniej ilości światła dziennego w budynku położonym na danej działce. Ma to również ścisły związek z wykorzystaniem energii słonecznej. Przeszklenie od strony południowej pozwala promieniom słonecznym ma dostarczenie dodatkowej ilości ciepła. Natomiast minimalna liczba newralgicznych miejsc cieplnych w postaci okien od strony północnej gdzie promieni słonecznych jest znaczniej mniej, pozwala zredukować straty ciepła. Do ogólnego rozrachunku strat ciepła przyczynia się również bryła budynku.

Elementy skośne w przegrodach zewnętrznych to miejsca o wzmożonym przepływie ciepła. Kształt sześcianu jest najkorzystniejszym modelem budynku pod względem energetycznym. Dodatkowo oprócz układu przegród zewnętrznych oraz usytuowania ich względem stron świata, równie ważne znaczenie ma położenie budynku na terytorium Polski. W zależności od lokalizacji obiektu w danej strefie klimatycznej, zmienia się przekrój projektowanej przegrody zewnętrznej, w celu dostosowania się do obowiązujących wymogów cieplnych, zawartych w warunkach technicznych.