Płyty fundamentowe – najcieplejszy rodzaj fundamentów

Role fundamentu w budynkach szkieletowych pełni zazwyczaj płyta fundamentowa. Jej budowa polega na utworzeniu formy ze styropianu wewnątrz której wykonuje się żelbet pełniący rolę konstrukcyjną. Schemat ten pozwala znacznie zredukować straty ciepła przez grunt. Oprócz niskiego współczynnika przenikania ciepła U [ W/m2·K ] płyty fundamentowe cechują się równomiernym osiadaniem na gruncie oraz szybkim czasem montażu, płyta o powierzchni ok. 120 m2 powstaję w przeciągu 5 dni !

Budowa płyta fundamentowej

Współczynnik przenikania ciepła płyty fundamentowej.

Współczynnik został obliczony na podstawie Polskiej normy z uwzględnieniem kształtek bocznych.